Λογιστικό γραφείο GDLOGIC, κατασκευές ιστοσελίδων, κατασκευές e-shop, κατασκευές προγραμμάτων, ασφάλειες εθνική ασφαλιστική, Λογιστικά Β’ Κατηγορίας, Απλογραφική Μέθοδος, Λογιστικά Γ’ Κατηγορίας, Διπλογραφική Μέθοδος, Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες, επανασχεδιασμός ιστοσελίδων, επανασχεδιασμός e-shop, wordpress site, woocommerce e-shop, responsive web design, responsive e-shop woocommerce, responsive site wordpress, φορολογικά νεά, φορολογικά άρθρα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΤΖΕΝΗ ΠΑΝΟΥ*

Αφορμή για το κείμενο αυτό είναι τα πρώτα συμπεράσματα από μια προκαταρκτική μελέτη που κάνουμε στο φορολογικό τμήμα της ASnetwork με βάση τις υποθέσεις φορολογικών ελέγχων, που χειριζόμαστε. Από τη μελέτη προέκυψε ότι:

• Το 67% των φορολογουμένων που είχαν κληθεί για έλεγχο είχε σχεδόν πλήρη άγνοια της διαδικασίας, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.

• Το 20% είχε κάποια γνώση που είχε συγκεντρωθεί από δημοσιεύματα, συζητήσεις με γνωστούς που είχαν ελεγχθεί ή αποσπασματικές συμβουλές από φοροτεχνικούς.

• Μόνο ένα 13% είχε ικανοποιητική γνώση της διαδικασίας του ελέγχου και των πιθανών συνεπειών.

Στο 95% των διενεργηθέντων ελέγχων η αντιμετώπιση των φορολογουμένων ή των εκπροσώπων τους (δικηγόρων, φοροτεχνικών κ.λπ.) από τους ελεγκτές ήταν άκρως ικανοποιητική, με χαρακτηριστικά στοιχεία την ευγένεια, υπομονή και κατανόηση σχετικά με τις προθεσμίες, την υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών, αλλά και εμβρίθεια στη διεξαγωγή του ελέγχου. Το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις διαφωνούμε με τις απόψεις των ελεγκτών δεν μεταβάλλει τη γενικότερη θετική εντύπωση.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.forologikanea.gr

 

 

Φορολογικά Νεά