Λογιστικό γραφείο GDLOGIC, κατασκευές ιστοσελίδων, κατασκευές e-shop, κατασκευές προγραμμάτων, ασφάλειες εθνική ασφαλιστική, Λογιστικά Β’ Κατηγορίας, Απλογραφική Μέθοδος, Λογιστικά Γ’ Κατηγορίας, Διπλογραφική Μέθοδος, Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες, επανασχεδιασμός ιστοσελίδων, επανασχεδιασμός e-shop, wordpress site, woocommerce e-shop, responsive web design, responsive e-shop woocommerce, responsive site wordpress, φορολογικά νεά, φορολογικά άρθρα

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται μείωση φόρου (έμμεσο αφορολόγητο), δηλαδή οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με κάποιες ρητές εξαιρέσεις, υποχρεούνται από την 1.1.2017 να πραγματοποιούν δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών στη χώρα μας ή σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. οι οποίες θα εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, λογαριασμό πληρωμών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών κ.λπ.).

Το ελάχιστο ποσό αποδείξεων προσδιορίζεται προοδευτικά σύμφωνα με το φορολογητέο εισόδημα σε ποσοστό 10% για εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, 15% για το ποσό του εισοδήματος πάνω από 10.000 έως 30.000 ευρώ και 20% για το ποσό του εισοδήματος πάνω από 30.000 ευρώ με ανώτατο ποσό απαιτούμενων αποδείξεων 30.000 ευρώ.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος εισοδήματος θα προσαυξηθεί με επιπλέον ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή συντελεστή φορολογίας 22% στη θετική διαφορά μεταξύ των απαιτούμενων και των πραγματοποιηθέντων (δηλωθέντων) δαπανών.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.forologikanea.gr

 

 

Φορολογικά Νεά