Στην ενότητα αυτη η GDLOGIC σας παρουσιάζει ενδεικτικά τις υπηρεσίες που προσφέρει σε ατομικές επιχειρήσεις / Εταιρίες  που ανήκουν στην απλογραφική μέθοδο,  γνωστή ως Β’ Κατηγορία Βιβλίων.

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Επιχειρήσεων:

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΕ, ΕΕ

 

Ενδεικτικές Υπηρεσίες :

Λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία (Β’ κατ.), μηχανογραφικά στην επιχείρησή σας ή στο γραφείο μας.

Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων.

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Δυνατότητα τήρησης καρτελών πελατών και προμηθευτών.

Διεκπεραίωση πληρωμής υποχρεώσεων μέσω Web Banking.

Περιοδικά Reporting (Αποτελέσματα, Υποχρεώσεων,κλπ).

Συμβουλευτικές λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες..

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Φοροτεχνικές υπηρεσίες (δηλώσεις ΦΠΑ, ΦΜΥ, Εισοδήματος,κλπ).

Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών

Ψηφιοποίηση παραστατικών