Λογιστικό γραφείο GDLOGIC, κατασκευές ιστοσελίδων, κατασκευές e-shop, κατασκευές προγραμμάτων, ασφάλειες εθνική ασφαλιστική, Λογιστικά Β’ Κατηγορίας, Απλογραφική Μέθοδος, Λογιστικά Γ’ Κατηγορίας, Διπλογραφική Μέθοδος, Λογιστικές υπηρεσίες για ιδιώτες, επανασχεδιασμός ιστοσελίδων, επανασχεδιασμός e-shop, wordpress site, woocommerce e-shop, responsive web design, responsive e-shop woocommerce, responsive site wordpress, φορολογικά νεά, φορολογικά άρθρα

• Πόθεν έσχες – Δηλώσεις: Στις 15.1.2017 λήγει η προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων («πόθεν έσχες»), η οποία θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και αφορά σε περιουσιακά στοιχεία του 2015. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει προσωρινά αναστείλει την ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων «πόθεν έσχες» των δικαστών και εισαγγελέων, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της κύριας προσφυγής που έχουν καταθέσει πέντε δικαστικές ενώσεις. Η προσφυγή θα συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας στις 13 Ιανουαρίου 2017. Το καλοκαίρι του 2017, επίσης, θα υποβληθεί και δεύτερη δήλωση «πόθεν έσχες» (μέσα σε 3 μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2016) που θα αφορά περιουσιακά στοιχεία που υπήρχαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

• Πόθεν έσχες – Κυρώσεις: Αυστηρά είναι τα πρόστιμα και οι ποινικές κυρώσεις για τη μη υποβολή, εκπρόθεσμη και ανακριβή, ή ελλιπή υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες». Συγκεκριμένα, προβλέπονται: 20.000 έως 1.000.000 ευρώ και κάθειρξη έως 10 έτη, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας (τόσο του υποχρέου όσο και των λοιπών προσώπων για τα οποία υποβάλλει δήλωση) υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. 10.000 έως 500.000 ευρώ και φυλάκιση άνω των 2 ετών, αν διαπιστωθεί ότι με την παράλειψη υποβολής της δήλωσής του ή με την υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης ο υπόχρεος αποσκοπούσε στην απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος από την ιδιότητά του. Εως 100.000 ευρώ και φυλάκιση αν ο υπόχρεος δεν καταθέσει δήλωση μετά την πάροδο 30 ημερών από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας ή έχει καταθέσει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση. 150 έως 400 ευρώ για την εκπρόθεσμη υποβολή. Μόνο χρηματική ποινή επιβάλλεται σε περίπτωση που αποδειχθεί η ύπαρξη αμέλειας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.forologikanea.gr

 

Φορολογικά Νεά